Polyamorie: hoe je ethisch slettebakt
14 februari 2021 
3 min. leestijd

Polyamorie: hoe je ethisch slettebakt

Polyamorie komt uit het Latijn en betekent “houden van velen”. Belangrijk is dan ook te weten dat het hierbij gaat om liefde en niet perse over seks.

Polyamorie is in dat opzicht ook iets anders dan ‘swingen’. Bij swingen is het doel juist seks. Mensen die aan polyamorie doen of polyamoreus zijn geloven niet in een monogame relatie tussen twee mensen als enige weg naar geluk. Zij zijn van mening dat het delen van liefde met meer mensen juist meer liefde oplevert: “liefde delen is haar vermenigvuldigen”.

Verschillende vormen van polyamore relaties

Polyamoreuze mensen gaan relaties aan met meer dan één persoon Maar deze relatie kan heel verschillende vormen hebben. Ze kan tijdelijk, levenslang, kortstondig, monogaam (driehoeksverhoudingen), vriendschappelijk (met benefit), open en/of seksueel zijn. Er is in die zin weinig algemeens over te zeggen behalve dat de relatie moet voldoen aan de ‘wetten’ die daarvoor gelden.Iedereen begrijpt dat het niet eenvoudig is om intieme relaties te delen met meerdere personen. Je kan voor al je kinderen evenveel liefde opbrengen maar meerdere liefdesrelaties aangaan is complexer.

Starvation economy

Interessant is de theorie van Dossie Easton en Janet W. Hardy uit het boek The Ethical Slut; “Wij leven in een starvation economy“. Vertaald houdt dat in dat we bang zijn om tekort te komen als onze partner relaties aangaat met andere; ‘hoe meer liefde voor een ander, hoe minder liefde er over blijft voor mij’. Maar, Easton en Hardy wijzen ons op de liefde van ouders voor een tweede of derde kind; ouders houden niet minder van hun tweede kind dan van hun eerste kind. Liefde is een oneindige bron en daarom te delen met vele anderen. Dit delen voegt toe aan ons leven. Het geeft ons de kans om te groeien, leren en laten beïnvloeden.

Ethische sletten

The Ethical Slut geldt als het beste en vrijwel enige handboek voor polyamore mensen. Easton en Hardy leren mensen over seks en liefde in polyamoreuze context. Je vindt in hun boek tips en een gedegen handleiding voor een leven als ethische slet.  Het scheldwoord ‘slet’ gebruiken zij als geuzennaam. Een vrouw wordt al snel als slet gezien als ze flirt en verleidelijk is; zij wordt als een gevaar voor het huwelijkse geluk gezien.
Positief slettebakken m/v/x is mogelijk als je dat doet met overleg en instemming van alle betrokkenen. Geen eenvoudige opgave en in de meeste liefdes praktijken zal ook blijken dat het een onmogelijke opgave is. Alleen al de factor tijd kan een spelbreker zijn want iedereen wil aandacht.  Of zoals iemand zei “polyamorie is een carrière”. Het is een weloverwogen beslissing van mensen die hun verantwoordelijkheid nemen.

Belangrijkste geboden voor ethisch slettebakken:

  • Toestemming: Het gaat erom dat iedereen wat aan het (seksuele) gedrag heeft en dat het goed is voor het welzijn en plezier van alle personen.
  • Eerlijkheid: Naar jezelf en de anderen.
  • Respect: Erken de gevoelens van jaloezie.
  • Afspraken: Bespreek de te spenderen tijd.
  • Communiceer: Praat over je gevoelens en hou contact met elkaar.

“Seks is positiefs en kan gedeeld worden met meerdere mensen, als bovenstaande ethische geboden gehandhaafd worden”.

Seksuele energie

Seksuele energie speelt een belangrijke rol in de theorie van Easton en Hardy. Seksuele energie is overal aanwezig. Je kan jezelf er voor openstellen, en overal en altijd seksuele energie opnemen. Seksuele energie is je belangrijkste levensbron. Liefde is oneindige en daarom te delen met vele anderen.
Relaties zijn er in vele soorten; seksueel, kort, lang, vriendschappelijk, intiem etc. Zij voegen toe aan je leven, geven je de ruimte om te leren, veranderen je en geven je plezier.

Seks & vreemdgaan

Dossie Easton wil ons de bredere context van polyamorie, waarin seksuele energie voorop staat, voorstellen. Het gaat immers in discussies over dit onderwerp meestal in termen als ‘seks en vreemdgaan’. Maar daar schiet je niets mee op als je in je relatie hier mee te maken hebt. Easton wil polyamorie niet als een romantisch pad over rozen voorstellen maar over het zoeken naar een balans waarin gevoelens van jaloezie en onzekerheid overwonnen kunnen worden. Bekende polyamoreuze mensen zijn Simone de Beauvoir en Jean Paul Satre.

Lees ook de blog over verschillende relatievormen

Over de schrijver
Reactie plaatsen